Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja veterinärmedicinsk forskning och undervisning inom djurslaget hund, för att öka kunskapen samt möjligheten att verka för friska och sunda hundar.
Stiftelsen bildades 1983 genom att makarna Thure F och Karin Forsberg testamenterat hela sin kvarlåtenskap till att främja vetenskaplig undervisning eller forskning rörande sjukdomar hos hundar.
Utdelade forskningsbidrag har genom åren lett till genomförandet av en rad forsknings- och undervisningsprojekt samt doktorsavhandlingar.


Stiftelsen prioriterar anslag till:

- Utveckling av vetenskapliga metoder inom forskning och undervisning
- Analys och materialkostnader
- Utrustning och programvara
- Uppföljningar och utvärderingar

Bidrag ges inte till löner/arvoden och inte heller till resor eller konferenser/symposier.
Anslag medges inte till forskning som innebär användning av försöksdjur.