Beviljade forskningsprojekt 2008

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning samt undervisning. År 2008 anslogs 200.000 kronor till tre forskningsprojekt.

Katja Höglund, Sofia Hanås, Jens Häggström, SLU samt Anna Tidholm, Albano Djursjukhus
Projekt: Utvärdering av hjärtmuskelfunktion hos hund med vävnadsdopplerteknik.

Camilla Björkman, SLU
Projekt: Uppbyggnad av ett kliniskt träningscentrum för veterinärmedicin och djursjukvård.

Annika Bergström, SLU
Projekt: Bakterieresistens hos kirurgiskt behandlade hundar vid universitetssjukhuset.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014