Beviljade forskningsprojekt 2009

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning samt undervisning. År 2009 anslogs 400.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Alexandra Vilén, Regiondjursjukhuset i Helsingborg
Projekt: Förekomst av bakterier i synovial vätska hos hundar med artrit.

Gunilla Trowald-Wigh, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
Projekt: Meticillinresistenta stafylokocker i smådjurssjukvården.

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Utrustning till Kliniskt Tränings Center (KTC), SLU, för studentträning av kirurgisk kastration av hundar.

Helene Hamlin Hansson, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Provsamling och analyser avseende "Tollarsjuka" hos hund.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014