Beviljade forskningsprojekt 2010

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning samt undervisning. År 2010 anslogs 400.000 kronor till fem forskningsprojekt.

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Identifiering av inflammatoriska markörer som kan ha betydelse för tidig diagnos av sepsis hos hundar.

Odd Höglund, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Mätning av kirurgisk stress hos hund - optimering av kirurgiska tekniker och smärtlindring.

Karl-Erik Johansson, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
Projekt: Vidareutveckling av databasen vetbakt med speciell inriktning på hundens bakterier.

Patricio Rivera, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Genetiska riskfaktorer för utveckling av juvertumörer hos hund.

Abhirami Ratnakumar, Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala Universitet
Projekt: Identifiering av genetiska variationer som påverkar mottagligheten av diabetes hos hundar.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014