Beviljade forskningsprojekt 2011

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2011 anslogs 350.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Anna Hillström, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: C-reaktivt protein som diagnostiskt test vid infektioner efter ortopedisk kirurgi hos hund.

Gunilla Trowald-Wigh, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
Projekt: Multiresistens hos Escherichia coli och Klebsiella spp hos hund.

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Identifiering av inflammatoriska markörer som kan ha betydelse för tidig diagnos av sepsis hos hundar.

Lena Pelander, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Associationer mellan olika biomarkörer och njurfunktion.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014