Beviljade forskningsprojekt 2012

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2012 anslogs 345.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Josefin Söder, Inst för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: Hull och hälsa hos Hund

Gunilla Trowald-Wigh, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
Projekt: Multiresistens hos Escherichia coli och Klebsiella spp hos hund.

Ragnvi Hagman, Inst för kliniska vetenskaper, SLU Uppsala
Projekt: Identifiering av inflammatoriska markörer som kan ha betydelse för tidig diagnos av sepsis hos hundar.

Ingrid Ljungvall, Inst för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Uttryck av kardiella gener och proteomik hos hundar med kronisk hjärtklaffsdegeneration.

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014