Beviljade forskningsprojekt 2013

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2013 anslogs 190.000 kronor till två forskningsprojekt.

Josefin Söder, Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: Hull och hälsa hos Hund (år 2)

Staffan Eriksson, Inst för Anatomi, Fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala Projekt: Utveckling av en ELISA metod för bestämning av serum thymidinkinas hos hundar med maligna sjukdomar

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014