Beviljade forskningsprojekt 2014

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2014 anslogs 354.718 kronor till fem forskningsprojekt.

Josefin Söder, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: Hull och hälsa hos hund (år 3)

Staffan Eriksson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: Klinisk validering av TK1 ELISA metod för bestämning av serum thymidinkinas hos hundar med maligna sjukdomar

Lisbeth Høier Olsen, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
Projekt: Serotonin and metabolic 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in urine from dogs with myxomatous mitral valve disease

Torkel Falk, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
Projekt: Samband mellan EKG-förändringar och myokardiella histologiska förändringar hos hundar med myxomatös klaffsjukdom

Odd Höglund, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Kromogranin A som diagnostisk biomarkör för feokromocytom hos hund

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2014