Beviljade forskningsprojekt 2015

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2015 anslogs 248.000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Mia Nilsson, Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg
Projekt: Postoperativt sonografiskt utseende av abdomen efter kastraktion av tikar med livmoderinflammation

Lisbeth Høier Olsen, Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
Projekt: Samband mellan EKG-förändringar och myokardiella histologiska förändringar hos hundar med myxomatös klaffsjukdom

Ragnvi Hagman, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala
Projekt: Carprofen som postoperativ smärtlindring till tikar efter kejsarsnitt

Sara Wernersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: CXCL5 som en möjlig markör för blodförgiftning (sepsis) hos hundar

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2015