Beviljade forskningsprojekt 2016

Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning. År 2016 anslogs 200.600 kronor till tre forskningsprojekt.

Daniel Bergman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för klinisk kemi, SLU, Uppsala
Projekt: Heterofila antikroppar hos hund: en riskfaktor för felaktiga diagnoser och behandlingar

Lena Pelander, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för hund, katt och andra smådjur, SLU, Uppsala
Projekt: FGF-23 och C-reaktivt protein för tidig diagnostik samt prognos avseende kronisk njursjukdom hos hund

Sara Wernersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, Uppsala
Projekt: KC-like/CXCL5 som en möjlig markör för blodförgiftning (sepsis) hos hundar

Valid XHTML 1.0 Transitional
Webmaster
© 2015