Välkommen till


Thure F och Karin Forsbergs stiftelse

med uppgift att främja vetenskaplig undervisning och forskning om sjukdomar hos hund. Forskningsresultaten leder till ökad kunskap om och förbättrad hälsa hos våra hundar, samt förbättrade undervisningsmetoder inom veterinärmedicinsk utbildning.