ner i sidan>

Så här ansöker du

Ansökan kan avse antingen ett nytt projekt eller ett projekt som tidigare tilldelats medel. En förutsättning för att få fortsatta anslag är att sökanden till stiftelsen inlämnat den årliga redovisningen eller slutredovisningen för avslutat projekt.

Ansökan skickas per e-post till:

Thure F. och Karin Forsbergs Stiftelse

sekreterare@forsbergsstiftelse.se

Sista ansökningsdag är 1 december.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett i PDF-format
  • Utförlig projektbeskrivning som bilaga
  • CV för samtliga deltagande personer i projektet
  • Eventuellt godkännande från försöksetisk nämnd

Beslut om bidrag

Alla ansökningar som uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål granskas och bedöms av flera experter inom veterinärmedicinsk forskning och undervisning. Styrelsen fattar därefter beslut.

Årsrapport/Slutrapport

Sökanden är skyldig att till stiftelsen lämna årsrapport/slutrapport tillsammans med en ekonomisk redovisning och redogörelse för arbetets fortskridande/avslutande och publicering. Rapporten inklusive bilagor inlämnas per e-post till: sekreterare@forsbergsstiftelse.se

<upp i sidan